Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek

Program kursu obejmuje:

  • Przemysł turystyczny w Polsce i na świcie
  • Struktura społeczno- polityczna Polski i Polska na tle Europy i świata
  • Obsługa ruchu turystycznego
  • Geografia turystyczna Polski i Europy
  • Historia kultury i sztuki
  • Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne
  • Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce
  • Pilot a grupa
  • Zajęcia praktyczne – wycieczka

ilość godzin: 120

cena: 780 zł

miejsce: Kraków