Księgowość komputerowa

Program kursu obejmuje:

 1. Księga handlowa –SYMFONIA
  • Przygotowanie programu do pracy: użytkownicy, plan kont, definiowanie dokumentów, stawki i rejestry VAT, odsetki i zaokrąglenia, konfiguracja drukarki, obsługa kartotek kontrahentów stałych i doraźnych, obsługa pracowników, urzędów i rachunków bankowych, bilans otwarcia.
  • Zakładanie nowej firmy.
  • Klawisze skrótów, bezpieczeństwo danych.
  • Ewidencja danych: wprowadzenie dokumentów księgowych do rejestru, przeglądanie, wyszukiwanie i poprawianie dokumentów w buforze, prowadzenie rejestrów VAT (zakupy, sprzedaż), obsługa rozrachunków, wzorce księgowań.
  • Zestawienie danych: bilans zamknięcia, rachunek zysków i strat, rejestry.
 2. Księga handlowa – CDN.
  • Instalowanie i przygotowanie programu do pracy.
  • Zakładanie nowej firmy – wprowadzenie danych – ustalanie konfiguracji.
  • Tworzenie planu kont firmy, ustalanie ich numeracji wraz ze stanami początkowymi.
  • Zakładanie księgi inwentarzowej z przypisaniem odpowiednich kont.
  • Rejestracja zdarzeń gospodarczych.
  • Wprowadzenie kontrahentów.
  • Zestawienie danych-bilans zamknięcia-rachunek zysków i strat-rejestry

ilość godzin: 120

cena: 1560 zł

miejsce: Kraków