Konserwacja wyciągów narciarskich

(Program Kursu zatwierdzony przez Transportowy Dozór Techniczny O/Kraków)

Opłata za kurs: 1000 zł + 152 zł za egzamin

ilość godzin: 64

cena: 1152 zł

miejsce: Kraków