Kandydat na doradcę podatkowego

Program kursu obejmuje:

 1. Źródła i wykładnia prawa. (Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks pracy, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks spółek handlowych, Kodeks celny, Kodeks morski)
 2. Ordynacja podatkowa – zobowiązania podatkowe.
 3. Ordynacja podatkowa – postępowanie administracyjne
 4. Podatek od towarów i usług, Podatek akcyzowy.
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 6. Podatek dochodowy od osób prawnych.
 7. Podatek od spadków i darowizn.
 8. Podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne.
 9. Podatek rolny i leśny.
 10. Podatek od czynności cywilnoprawnych – opłaty.
 11. ZUS – obowiązek płatników, zasady rozliczeń
 12. Opłata skarbowa.
 13. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego (dyrektywy unijne)
 14. Ordynacja podatkowa – postępowanie administracyjne.
 15. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
 16. Prawo celne.
 17. Prawo dewizowe.
 18. Prawo karne skarbowe.
 19. Administracja finansowa i kontrola skarbowa,
 20. Rachunkowość.
 21. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych.
 22. Analiza podatkowa, zagadnienia wspólne systemu podatkowego.
 23. Ustawa o doradztwie podatkowym.
 24. Pisma procesowe.
 25. Elementy informatyki
 26. Kazusy
 • Program realizowany w oparciu o szczegółowy zakres wymogów obowiązujących na egzaminie ministerialnym
 • Zapewniamy materiały szkoleniowe: ustawy, rozporządzenia, kazusy, pytania testowe, pytania otwarte i materiały autorskie

ilość godzin: 150

cena: 2500 zł

miejsce: Kraków