Kadry – płace

Program kursu obejmuje:

  • Prawo pracy (rodzaje umów o pracę, wynagrodzenie, czas pracy, odpowiedzialność materialna, urlopy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, akta personalne, prowadzenie dokumentacji pracowniczej)
  • Ubezpieczenia społeczne – rozliczenia z ZUS (podleganie ubezpieczeniom, zgłaszanie płatników i ubezpieczonych, składki: podstawa i zasady ustalania, terminy i formy płatności, dokumenty rozliczeniowe, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, kapitał początkowy
  • Prawo podatkowe (podatek dochodowy od osób fizycznych-obowiązki zakładu pracy jako płatnika)
  • Odpowiedzialność pracownika (kodeks cywilny, kodeks pracy, kodeks karny- przepisy szczegółowe)
  • Archiwizacja dokumentów
  • Obsługa programów komputerowych wspomagających pracę działów kadrowo – płacowych (płatnik, programy kadrowo – płacowe: Logotech AA, Comarch, Symfonia, Rakssol, Vulkan)

ilość godzin: 60

cena: 780 zł

miejsce: Kraków