Język arabski

Kurs standardowy przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka arabskiego oraz  chcących rozwijać umiejętności językowe niezbędne do porozumiewania się w języku arabskim we wszystkich sytuacjach życia codziennego i zawodowego.
Wykorzystując różne metody i techniki nauczania rozwijamy na nim wszystkie cztery zdolności językowe jak: pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu. Szczególny nacisk kładziemy jednak na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem arabskim. Uczymy swobodnego i poprawnego komunikowania się, utrwalamy gramatykę i rozwijamy zasób słownictwa naszych słuchaczy.
Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający opanowanie języka na określonym poziomie.

Od najniższych poziomów kładziemy nacisk na komunikację, a kursy prowadzone są przez doświadczonych lektorów.

Liczne i różnorodne materiały szkoleniowe oferujemy w cenie kursu.

Zapisy trwają do uzyskania kompletu w grupie.
Serdecznie zapraszamy na kurs

ilość godzin: 60

cena: 590 zł

miejsce: Kraków