Asystent rodziny

Program kursu obejmuje:

 1. Moduł psychologiczny, w tym:
  Sposoby rozwiązywania konfliktów;
  Zasady prowadzenia mediacji;
 2. Moduł edukacyjny, w tym:
  Specyfika pracy asystenta rodziny;
  Podstawy prawne;
 3. Moduł zawodowy, w tym:
  Diagnozowanie problemów rodziny;
  Tworzenie planu pracy z rodziną;
 4. Moduł praktyczny:
  Warsztaty dla uczestników szkolenia

ilość godzin: 300

cena: 3000 zł

miejsce: Kraków