Asystent osoby niepełnosprawnej

Program kursu:

 1. Nauki społeczne
  • Elementy psychologii ogólnej, rozwojowej i społecznej
  • Elementy psychoterapii i psychopatologii
  • Elementy pedagogiki społecznej i specjalnej
  • Metodologia i metodyka pracy socjalnej
  • Socjologia rodziny i instytucji społecznych
  • Polityka społeczna, problemy i kwestie społeczne
  • Kulturoznawstwo
  • aksjologia
 2. Zagadnienia prawne
 3. Zagadnienia medyczne (anatomia i fizjologia człowieka, promocja zdrowia)
 4. Podstawy rehabilitacji i opieki w odniesieniu do różnych grup osób niepełnosprawnych
  • Podstawy pielęgnowania człowieka
  • Pierwsza pomoc
  • Higiena żywienia
  • Podstawy kompleksowej rehabilitacji
  • Rehabilitacja osób w zależności od rodzaju upośledzenia
 5. Umiejętności wspomagające działalność asystenta  osoby niepełnosprawnej:
  • wychowanie fizyczne
  • elementy informatyki
  • język migowy
  • zarys wiedzy o gospodarce
 6. Zajęcia praktyczne w jednostce opiekuńczej

ilość godzin: 120

cena: 1190 zł

miejsce: Kraków