Archiwizacja dokumentów

Program kursu obejmuje:

  • Materiały archiwalne, podział dokumentacji.
  • Postępowanie z materiałami archiwalnymi.
  • Rodzaje archiwów.
  • Sposób oznaczania kategorii archiwalnych dokumentacji.
  • Wykazy akt w organach i jednostkach organizacyjnych
  • Porządkowanie  materiałów  archiwalnych,  spis  zdawczo-odbiorczy.

ilość godzin: 8

cena: 210 zł

miejsce: Kraków