Agroturystyka

Zasady prowadzenia gospodarstwa z podstawami przedsiębiorczości i modułem języka angielskiego z elementami branżowymi

 • Rys historyczny, stan oraz możliwości rozwoju turystyki w Polsce.
 • Walory przyrodnicze i kulturalne regionów polskich oraz ich wykorzystanie w usługach agroturystycznych.
 • Podstawowe pojęcia dotyczące agroturystyk
 • System kwalifikacji i kategoryzacji bazy noclegowej
 • Prawne wymagania w agroturystyce
 • Elementy ochrony środowiska
 • Podstawowe elementy z zakresu hotelarstwa
 • Savoir-vivre w świadczeniu usług agroturystycznych
 • Szkolenie BHP, zarys HACCP
 • Ubezpieczenia społeczne – rozliczenia z ZUS/KRUS
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy księgowości:
 • formy opodatkowania,
 • metody prowadzenia księgowości.
 • Pozyskiwanie funduszy strukturalnych UE – zarys
 • Marketing usług agroturystycznych
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Ćwiczenia praktyczne w konstrukcji biznes-planu oraz analiza SWOT
 • Zajęcia praktyczne w terenie – zwiedzanie gospodarstw agroturystycznych
 • Moduł języka angielskiego z elementami branżowymi

ilość godzin: 150

cena: 1500 zł

miejsce: Kraków