O nas

Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego został założony w roku 2006, posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,  podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia oraz akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Jest firmą która od kilku lat organizuje i prowadzi szkolenia rozwojowe i zawodowe zarówno stacjonarne jak i wyjazdowe na terenie całej Polski. Współpracuje z wieloma jednostkami zajmującymi się pomocą publiczną min. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędami Pracy oraz Szkołami. Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego w 26 marca 2012 r otrzymało Certyfikat jakości usług PN-EN ISO 9001:2009 nadaną przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o. W/w instytucja otrzymała przedłużenie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 o numerze 905/03/2015/J/R dnia 26 marca 2015 r.