Psychologia dzieci i młodzieży – 4 900,00 zł

Proponowane studia podyplomowe stanowią odpowiedź na wzrost w ostatnich latach problemów klinicznych u dzieci i młodzieży, których nasilenie obserwujemy szczególnie obecnym okresie pandemii. Towarzyszy temu równoczesny wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę, posiadającą warsztat praktycznych umiejętności z zakresu prewencji, diagnozy oraz pomocy w kryzysie. Opisane potrzeby wynikają z etapu rozwojowego, jak i  przeżywanych kryzysów: sytuacyjnych, psychologicznych i deficytowych w różnych obszarach funkcjonowania. Studia mają wymiar praktyczny. W programie przewidziane będą także wizyty studyjne w wybranych na terenie Krakowa placówkach, zajmujących się diagnozą, terapią oraz interwencją w stosunku do dzieci i młodzieży z różnymi problemami klinicznymi.

Przebieg i organizacja studiów

 • studia trwają 2 semestry
 • 220 godzin zajęć 
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki od 16:30 do 20:30  oraz  w soboty  od 9:00 do 17:30, średnio co dwa tygodnie.

Cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu psychologii dzieci i młodzieży, zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego. Studia poszerzają wiedzę i umiejętności z zakresu prewencji, diagnozy, oraz pomocy
w kryzysie wynikającym zarówno z aktualnie realizowanego etapu rozwojowego, jak i pomocy w kryzysach: sytuacyjnym, psychologicznym i wynikającym z deficytów w różnych obszarach funkcjonowania.  

Adresat studiów 

Studia kierowane są  do osób pracujących  z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, opiekunów w ośrodkach wychowawczych/zakładach poprawczych/schroniskach dla dzieci i młodzieży, pracowników ośrodków adopcyjnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, pracowników opieki społecznej

Program studiów 

 1. Postawy psychologii rozwoju dzieci i młodzieży 
 2. Psychopatologia dzieci i młodzieży 
 3. Diagnostyka problemów rozwojowo- klinicznych dzieci i młodzieży 
 4. Niepełnosprawność i ryzyko zaburzeń rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania. 
 5. Przewlekła choroba somatyczna jako szczególny aspekt rozwojowy w życiu dziecka 
 6. Edukacja seksualna dzieci i młodzieży  
 7. Współczesne uzależnienia u dzieci i młodzieży   
 8. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży 
 9. Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży 
 10. Wsparcie dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie 
 11. Wsparcie dziecka zagrożonego agresją i przemocą rówieśniczą 
 12. Interwencja w kryzysie suicydalnym i zachowaniach autoagresywnych.
 13. Wsparcie interwencyjne w zaburzeniach lękowych, nastroju i depresyjnych 
 14. Współpraca z rodziną dziecka z problemem klinicznym 
 15. Konstruowanie programów profilaktycznych  
 16. Wizyty studyjne /terenowe  

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 4 900,00 zł
Możliwość zapłaty w II ratach 

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel. 516 011 002 
tel./fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia