Studia podyplomowe

Trwa rekrutacja na studia rozpoczynające się od marca 2023!

Wszystkie kierunki realizujemy w formie stacjonarnej oraz ZDALNEJ.

Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco!

Wszystkie studia stacjonarnie prowadzimy w piątki po południu i soboty, średnio co dwa tygodnie.

Nasi absolwenci otrzymują do 20% bonifikaty.

Lokalizacje zajęć:

KRAKÓW, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków

RZESZÓW, Hotel HETMAN, ul. Langiewicza 29, 35-085 Rzeszów

Inne miasta – przy zgłoszeniu grupy ok. 20 osób
studia organizujemy w miejscu wskazanym
przez zleceniodawcę (teren całej Polski).

Przy zapewnieniu sali wykładowej – bonifikata do 10%!

OFERTA NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

Cena / semestr

3800 zł / 2 semestry

4400 zł / 2 semestry

4900 zł / 2 semestry

4900 zł / 2 semestry

5900 zł / 2 semestry

4900 zł / 2 semestry

4900 zł / 2 semestry

5900 zł / 2 semestry

5900 zł / 2 semestry

Studia podyplomowe inne Cena / semestr


9900 zł
/ 2 semestry


3200 zł
/ 2 semestry

Karta zgłoszenia