Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie jest wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem 78/2020 oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem 2.12/00126/2008.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele placówek oświatowych,
zapraszam do zapoznania się z propozycjami szkoleń w roku 2022/2023 dla Nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych, w odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem aktualnych kierunków polityki oświatowej państwa i strategii edukacyjnej Samorządu Województwa Małopolskiego. Ofertę przygotowali specjaliści – praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Podane propozycje nie wyczerpują wszystkich form szkolenia proponowanych przez nas. Dysponując bogatą bazą specjalistów możemy zorganizować szkolenia Rady Pedagogicznej zgodnie z Państwa potrzebami i specyfiką pracy. Możemy je połączyć opcjonalnie z wyjazdem integracyjnym, skuteczną i atrakcyjną metodą wspierania pracy szkoły, wraz z integracją Nauczycieli. To wyśmienita okazja do wzmocnienia więzi między pracownikami, a także zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

Wysoką jakość proponowanych szkoleń zapewnia profesjonalna kadra, współpraca z licznymi partnerami działającymi na rzecz edukacji, baza dydaktyczna oraz kompleksowa obsługa administracyjna.

RADY PEDAGOGICZNE

RADY PEDAGOGICZNE

Organizacja pracy szkoły
Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
Inne tematy wg potrzeb
Kliknij tutaj

SZKOLENIA INDYWIDUALNE
DLA NAUCZYCIELI

SZKOLENIA INDYWIDUALNE
DLA NAUCZYCIELI

Sprawdź ofertę przykładowych szkoleń indywidualnych dla nauczycieli
Kliknij tutaj

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

Zapraszamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji
prowadzonych przez nasz zespól specjalistów
Kliknij tutaj

BADANIE POTRZEB NAUCZYCIELI

BADANIE POTRZEB NAUCZYCIELI

Zapraszamy do udziału w anonimowym badaniu potrzeb
szkoleniowych nauczycieli.
Kliknij tutaj