Nowy kurs w naszej ofercie: Rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, szkół specjalnych, opiekunów w klubach dziecięcych, animatorów zabaw na kurs „Rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”

Termin: 21-22.01.2022 . i 4-5.02.2021 r.
Miejsce: Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie (zajęcia stacjonarne).
W programie:

  • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
  • Dydaktyka i metodyka rytmiki
  • Dydaktyka i metodyka tańca
  • Elementy muzykoterapii
  • Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym
  • Wykorzystanie form muzyki i ruchu w projektowaniu imprez okolicznościowych
  • Ćwiczenia praktyczne.

Każdy Uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogiem MEN.

Szczegóły i zapisy: link

Facebook
Twitter
LinkedIn