Nawiązaliśmy współpracę z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym.

Miło nam poinformować, że dzięki porozumieniu z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym z Chorzowa rozszerzamy naszą działalność związaną z prowadzeniem i organizacją studiów podyplomowych. Od nowego roku akademickiego studiować będzie można na Śląsku: w Chorzowie lub Ziemięcicach koło Gliwic.

Na mocy porozumienia RFPN udzieli wsparcia merytorycznego w organizacji procesu kształcenia, umożliwi prowadzenie zajęć oraz praktyk w prowadzonym przez siebie Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Warsztatach Terapii Zajęciowych lub Zakładzie Aktywności Zawodowej. Studenci kierunków Tyflopedagogika, Integracja sensoryczna lub Logopedia będą mogli od praktycznej strony zapoznać się z pracą z osobami z niepełnosprawnościami, poznać najnowsze metody i sprzęt wykorzystywany w pracy z dziećmi i dorosłymi. Wspólna wymiana doświadczeń Galicyjskie Fundacji, RFPN oraz Uczelni gwarantuje stworzenie oferty edukacyjnej konkurującej z najlepszymi ośrodkami w kraju.

Facebook
Twitter
LinkedIn