„Mały krok, ale do przodu! Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie z Miasta i Gminy Tarnów”

„Mały krok, ale do przodu! Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie z Miasta i Gminy Tarnów”

 

Czas trwania projektu : 01.01.2018 – 30.09.2019

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób niepełnosprawnych
 (35 K, 25M) z terenu Miasta i Gminy Tarnów poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia, ukierunkowanego na likwidację ich osobistych barier oraz reintegrację społeczną i zawodową
i zwiększenie szans na zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia.

 

Główne działania:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestników
  2. Realizacja podstawowej ścieżki motywującej
  3. Aktualizacja kwalifikacji zawodowych beneficjentów oraz szkolenia zawodowe
  4. Wsparcie reintegracji społecznej uczestników projektu przez asystentów osób niepełnosprawnych

 

Grupa docelowa:

60 osób (35 K, 25 M) , którzy uczą się lub zamieszkują na terenie woj. Małopolskiego (MiGm Tarnów), zagrożonych (a nawet już doświadczających) wykluczenia społecznego z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym, niepracujących lub bezrobotnych.

Wiek: 18-24 lata.

Rekrutacja zakłada nabór w dwóch turach (2 x 30 osób), w I i III kwartale realizacji projektu

 

Szczegółowe działania:

 

  1. Identyfikacja potrzeb uczestników (realizowana przez doradców zawodowych/psychologów)

–  wywiady pogłębione grupowe

– tworzenie IPD (doradca zawodowy)

– indywidualne konsultacje z psychologiem

 

  1. Realizacja podstawowej ścieżki motywującej

– wyjazd integracyjny dla uczestników projektu (3 dni) – w trakcie wyjazdu „Impuls do zmiany – szkolenie motywacyjne”

– Trening Umiejętności Psychospołecznych

 

  1. Aktualizacja kwalifikacji zawodowych beneficjentów oraz szkolenia zawodowe

– poradnictwo grupowe (warsztaty grupowe z doradcą zawodowym)

– poradnictwo osobiste doradców zawodowych  – tworzenie Indywidulanych Planów Zatrudnienia

– szkolenia zawodowe – 150 h

– staż zawodowy – 3 miesiące

– warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

 

  1. Wsparcie reintegracji społecznej uczestników projektu przez asystentów osób niepełnosprawnych

 

Uczestnikom projektu przysługuje:

– stypendium szkoleniowe

– stypendium stażowe

– catering na zajęciach grupowych

– zwrot kosztów dojazdu

– materiały szkoleniowe

 

Udział w projekcie jest całkowicie  bezpłatny !!!

 

 Zapytanie ofertowe – wyjazd

Informację o wyborze oferty – wyjazd

Zapytanie ofertowe – catering 

Informacja o wyborze oferty – catering

Zapytanie ofertowe – wyjazd

Informacja o wyborze oferty – wyjazd

Zapytanie ofertowe – catering

Informacja o wyborze oferty – catering