Kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC – już w październiku br.!

Chcesz podnieść lub poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe? Nasz kurs adresowany jest do osób chcących wykorzystać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub ograniczenia w komunikacji werbalnej.
Termin: 22-23.10.2021 r. (zajęcia stacjonarne (pt. w godz. 16.30-20.00, w sob. w godz. 9.00-17.00).
Czas trwania kursu: 15 godzin dydaktycznych (łącznie).
Miejsce: Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków , ul. Józefa Piłsudskiego 6/9

Szczegóły i zapisy: link

Facebook
Twitter
LinkedIn