Asystent osoby niepełnosprawnej w Krakowie i Brzesku

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” poszukuje chętnych do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

Termin realizacji: do 31.12.2022 roku 

  • Ilość godzin: uzależniona od potrzeb osoby niepełnosprawnej 
  • Miejsce realizacji: miasto Kraków, Gmina Miasto Brzesko 

Usługi Asystenta osoby niepełnosprawnej w szczególności polegać będzie na pomocy w: 

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego; 
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; 
  3. załatwianiu spraw urzędowych; 
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); 
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub  przyprowadzaniu ich z niej. 

WYMAGANIA: 

osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 12 638 47 92, 661 247 200 lub mailowy na adres: biuro@gce.krakow.pl

Karta zgłoszenia