Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022 r

W dniu 8 marca 2022r  Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń. Wprowadzone zmiany obejmują m.in. nowy przedmiot historia i teraźniejszość oraz podstawy programowe przedmiotów historia (zakres podstawowy i rozszerzony) oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony).

Szczegółowe informację dotyczące wprowadzonych zmian znajdą Państwo na stronie Ministerstwa klikając poniży link:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/historia-i-terazniejszosc–nowy-przedmiot-w-szkolach-ponadpodstawowych-od-1-wrzesnia-2022-r

Facebook
Twitter
LinkedIn