Galicyjskie Centrum Edukacji w skrócie

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. zostało założone w roku 2007, posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,  podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia oraz wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego.

Jest firmą która od kilku lat organizuje i prowadzi szkolenia rozwojowe i zawodowe zarówno stacjonarne jak i wyjazdowe na terenie całej Polski.

Współpracuje z wieloma jednostkami zajmującymi się pomocą publiczną min. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Urzędami Pracy.

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.  w 26 marca 2012 r otrzymało Certyfikat jakości usług PN-EN ISO 9001:2009 nadaną przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o.

W/w instytucja otrzymała przedłużenie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 o numerze 906/03/2015/J/R dnia 26 marca 2015 r.