Studia podyplomowe uzupełniające

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę studiów podyplomowych dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych na rok akademicki 2016/2017, realizowanych przez Galicyjską Fundacuję „Wsparcie, Integracja, Rozwój” w Krakowie przy współpracy  z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi 

W związku ze zmieniającymi się wymaganiami szkół zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli kursy kwalifikacyjne, do udziału w uzupełniających studiach podyplomowych. Ofertę kierujemy do Absolwentów, którzy ukończyli w naszej lub innej placówce kursy kwalifikacyjne w następujących specjalnościach:

  1. Oligofrenopedagogika
  2. Tyflopedagogika
  3. Zarządzanie Oświatą
  4. Przygotowanie pedagogiczne

Studia skierowane są do osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny (w naszej lub innej placówce prowadzącej kursy kwalifikacyjne) z zakresu w/w specjalności i chciałyby
w przyszłości legitymować się świadectwem ukończenia trzysemestralnych  studiów podyplomowych.

Zakres zdobytej wiedzy na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie uwzględniony i zaliczony do programu studiów.

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, poz.742). Tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych.

Studia trwają jeden semestr, zajęcia odbywają się w piątki od 16:30 – 20:30 oraz
w soboty od 09:00 – 17:30.

Termin rozpoczęcia: październik 2016

Opłaty za studia – 950,00 zł

ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE PRZYJMUJEMY:

 – za pośrednictwem strony internetowej: www.gce.krakow.pl , zakładka-Galicyjska Fundacuja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”

– w siedzibie Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój”

Bronowicka 73, 30- 091 Kraków

Szczegółowe informację udzielane są pod numerem telefonu:

12 637 09 04 / 730 039 431