Kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych

zapisz się na studia »

TYTUŁ SZKOLENIA: „Kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych”

AUTOR: Justyna Pasenkiewicz-Pitera

CEL SZKOLENIA: Uczestnictwo w warsztatach pt. ” Kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych” pozwoli nauczycielom wychowania fizycznego spełnić wymogi podstawy programowej, a wychowawcom klasowym uatrakcyjnić lekcji wychowawczych.

CZAS TRWANIA: 5 godzin dydaktycznych

OPIS SZKOLENIA: Podczas zajęć poruszone będą następujące zagadnienia:

 • ochrona i doskonalenie zdrowia, stosowanie w życiu zasad prozdrowotnego stylu życia,
 • choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, w szczególności choroby układu krążenia, układu ruchu, otyłość. (Przedstawione zostaną róznież sposoby zapobiegania im).
 • wyliczanie oraz interpretacja wskaznika wagowo-wzrostowego (BMI),
 • związek między aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dobrym samopoczuciem,
 • sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach życia.

METODY PRACY: Warsztatowy charakter szkolenia, prezentacje z użyciem slajdów, praca w grupach.

Cena obejmuje:

 • 5-cio godzinne szkolenie
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego z uczestników
 • dojazd w promieniu 150 km od centrum Krakowa (na życzenie szkolenie przeprowadzamy w naszych salach dydaktycznych)

Wystawiamy fakturę VAT.

Program szkolenia (każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym) przesyłamy po formalnym potwierdzeniu zgłoszenia. Zajęcia organizujemy we własnych salach lub na życzenie Zamawiającego w wybranym miejscu.

Dostępność szkolenia:

Dostępne na bieżąco, po uzgodnieniu tematyki, terminu i potwierdzeniu udziału. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą:

 • poniższego elektronicznego formularza zgłoszeniowego
 • telefonicznie/faxem (12) 637-09-04   638-47-92
 • GG: 55 779 88
 • osobiście w sekretariacie GODN

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, sugestie – pozostajemy do dyspozycji

Zajęcia prowadzą specjaliści z danej dziedziny. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne ze wzorami określonymi obowiązującymi aktami prawnymi MEN

Informacje o aktualnych promocjach i rabatach dla uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez GODN są dostępne na niniejszej stronie internetowej (zakładka GODN/aktualności/obowiązujące rabaty i promocje)

Obowiązujące promocje i rabaty obejmują wszystkich uczestników kursów realizowanych i zrealizowanych przez Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Promocje można łączyć ze sobą.

Szczegóły: na niniejszej stronie internetowej (zakładka GODN/aktualności/obowiązujące rabaty i promocje)

Serdecznie zapraszamy!!

Wszystkie prawa zastrzeżone © Galicyjska Fundacja WIR   act.: 10_sty_2014   lo

termin: dostępność szkoleń na bieżąco

ilość godzin: 5

miejsce: do uzgodnienia

kontakt: lolszak@gce.krakow.pl, godn@gce.krakow.pl

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)