Wykaz opracowanych dokumentów

 1. Zarys przykładowych programów reintegracji społecznej i zawodowej – do realizacji;
 2. Zasady uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej [zatrudnienie socjalne];
 3. Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w IPZS w CIS;
 4. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego [do wglądu];
 5. Wypis z Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej [tekst jednolity do wglądu];
 6. Wzory druków dla Uczestników CIS [oświadczenia, skierowania itp.];
 7. Wypis ze Statutu Fundacji – cele Fundacji [tekst jednolity – do wglądu];
 8. Informacje o wpisach i akredytacji naszych jednostek organizacyjnych;
  • Fundacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000307184;
  • Wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie nr 2.12/00083/2008;
  • Nr Ew. KPU.III.II.5160/5/07 Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzony prze Małopolskiego Kuratora Oświaty;
  • Akredytacja: DS.II KU 094/33-4/05; DS. II KU. ME.094/14/06 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.