Czas na samodzielność

„CZAS NA SAMODZIELNOŚĆ”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020

Okres realizacji 01.03.2017 – 31.12.2018

Projekt realizowany w partnerstwie ze STOWARZYSZENIEM SZANSA W ZAWIERCIU

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 72 Osoby Niepełnosprawne w wieku 16-64 lata w tym 36 osób niepełnosprawnych intelektualnie z pow. zawierciańskiego, będzińskiego oraz Dąbrowy Górniczej, nieaktywne zawodowo.

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach. Maj – czerwiec 2017 (2 grupy); luty – marzec 2018 (2 grupy)

W sumie 4 grupy x 18 osób = 72 osoby – 1 grupa Będzin, 1 grupa Zawiercie, 1 grupa Dąbrowa Górnicza; czwarta (1) grupa w powiecie, w którym będzie największe zainteresowanie.  

DZIAŁANIA:

  1. Opracowanie bilansu kompetencji – spotkanie z psychologiem (2 godziny)
  1. Integracja społeczna UP:

a). Wyjazd szkoleniowo-poznawczy – 5 dni, w ramach którego będą prowadzone nast. zajęcia:

-socjoterapeutyczne – poprawa relacji w rodzinie i funkcjonowania w społeczeństwie

– warsztaty z psychologiem (15h)- skierowane na rozwój indyw. poten. uczest.

b). Warsztaty „Promocja zdrowego stylu życia” – 15 godz.

c). Warsztaty „Prowadzenie gospodarstwa domowego” – 15 godz.

d). Zajęcia wspomagające o charakterze środowiskowym (teatralno – taneczne, krawiecko-rękodzielnicze) – 6 h/m-c x 9 m-cy

e). Zajęcia grupowe – Trening niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym – 20 godz.

 

  1. Integracja edukacyjna UP

a). Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych – 30 h (5 dni)

b). Warsztaty grupowe – Aktywne poruszanie się po rynku pracy – 30 h (5 dni)

c). Grupa wsparcia – zajęcia grupowe cykliczne z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, seksuologiem – 6 h/m-c x 5 m-cy

d). Zajęcia grupowe – Warsztaty kreowania wizerunku (wizażysta) – 30 h (5 dni).

e). Zajęcia indywidualne – Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej 3h (psycholog – 1h oraz doradca zawodowy 2h)

f). Grupa wsparcia – Dyżur psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, seksuologa, logopedy – 6 h/m-c x 9 m-y

 

  1. Integracja zawodowa UP

a). Zajęcia grupowe – Trening motywacji do podjęcia zatrudnienia – 20 godz.

b). Zajęcia grupowe – Praktyczne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – 18 godz.

c). Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach zgodnych z preferencjami zawodowymi – 3 wizyty

d). Szkolenia zawodowe zgodne z preferencjami zawodowymi – 120 godz.

e). Zajęcia indywidualne – Indywidualne wsparcie w zatrudnieniu (po 3 godz na osobę)

 

  1. Integracja w miejscu pracy

a). Staże zawodowe (3 miesięczne) w przedsiębiorstwach (7 godzin/dziennie).

 

 Oferujemy:

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikom projektu przysługuje szereg działań wspierających, takich jak:

– Catering na zajęciach grupowych

– Zwrot kosztów dojazdów na wszystkie zajęcia

– Stypendium stażowe

– Stypendium szkoleniowe

– Materiały dydaktyczno-szkoleniowe

– Wsparcie ze strony Asystenta osoby niepełnosprawnej