Oferta współpracy

Centrum Integracji Społecznej Galicyjskiej Fundacji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” w Krakowie, w nawiązaniu do Konkursu inicjowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w styczniu 2010 roku, pragnie zaproponować Państwu współpracę, w zakresie realizacji programu adresowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Organizowane przez nas zajęcia pozwalają skierowanym przez Państwa Uczestnikom na:

  • kształcenie umiejętności pełnienia ról społecznych,
  • nabywanie umiejętności zawodowych, przyuczanie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
  • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, osiąganie własnych dochodów,
  • nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi.

Atutem oferty współpracy jest nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności kursowej i szkoleniowej, wysoko wykwalifikowana kadra doradców zawodowych, psychologów, opiekunów społecznych, prawników oraz specjalistów  innych profesji, organizujących praktykę robotniczą – tak zwane zatrudnienie socjalne – co stanowi gwarancję właściwego poziomu zajęć reintegracji społecznej i zawodowej, z uwzględnieniem  indywidualnych predyspozycji i oczekiwań Beneficjentów.

Szczegóły naszej Oferty Współpracy uzupełniają stosowne załączniki, w postaci opracowanych wzorów dokumentów rejestracji Uczestników CIS, a profesjonalizm i rzetelność usług potwierdzają liczne wpisy, akredytacje oraz posiadane przez Fundację  referencje.

Zachęcając Państwa do podjęcia współpracy z Centrum Integracji Społecznej Galicyjskiej Fundacji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” w Krakowie, łączymy wyrazy szacunku i oczekujemy na szybką odpowiedź, deklarując gotowość osobistego omówienia szczegółów przyszłych wspólnych projektów, służących podnoszeniu jakości życia jednostek oraz zbiorowości.

Skontaktuj się z nami »

Wykaz opracowanych dokumentów »