22. Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów – m. Nowy Sącz oraz powiatach: nowosądeckim, gorlickim, limanowskim.

zapisz się »

Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Usługi szkoleniowe doskonalenia nauczycieli

Certyfikat: Nr: 907/03/2015/J/C, PN – EN  I S O 9001:2009

 

Szanowni Państwo,                                                                                               

Dyrektorzy, Nauczyciele

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia Małopolskiego Kuratora Oświaty (Granty) organizowane przez Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, adresowane do nauczycieli szkół i placówek oświatowych znajdujących się na obszarze województwa małopolskiego.

Realizację szkoleń zaplanowano od 27 sierpnia do 29 pazdziernika 2018 roku.

Temat szkolenia:

Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach w województwie małopolskim w m. Nowy Sącz oraz powiatach: nowosądeckim, gorlickim, limanowskim.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu oraz materiały szkoleniowe. Każde ze szkoleń możemy zrealizować w Państwa szkole/placówce po zebraniu 20-sto osobowej grupy.

 

Adres do korespondencji:

Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73

Szczegóły zaplanowanych szkoleń oraz formularz zamieszczony na stronie:

 

www.gce.krakow.pl

e-mail: godn@gce.krakow.pl,  tel.: 730 039 431 , 516 011 002

tel/fax: 12637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:


Przed przesłaniem Karty zgłoszeniowej wymagane jest zaakceptowanie poniższych zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk aby wyrazić zgodę (wtedy prześlesz Kartę zgłoszeniową). W przypadku braku zaznaczenia, przesłanie Karty zgłoszeniowej jest niemożliwe.

(do pobrania tutaj - PDF)