Doradztwo zawodowe – wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów (dni powszednie, miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki)

Cel  szkolenia:

doskonalenie  umiejętności  nauczycieli w zakresie  wykorzystania narzędzi  diagnostycznych do wsparcia ucznia  w planowaniu swojego rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Doradztwo zawodowe w szkole w świetle przepisów prawa;
  • Planowanie pracy nauczyciela – doradcy zawodowego;
  • Materiały metodyczne  i  narzędzia  diagnostyczne  w  pracy  nauczyciela  –  doradcy
  • zawodowego;
  • Testy i kwestionariusze zawodowe;
  • Rola nauczyciela-  doradcy  zawodowego  wspierającego  proces  planowania  ścieżki
  • edukacyjnej i zawodowej dzieci i młodzieży;
  • Współpraca z instytucjami poradnictwa zawodowego.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć dydaktycznych.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli z terenu województwa

małopolskiego pracujących w szkołach/placówkach na obszarze wym. w tytule szkolenia.

 

ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA PRZYJMUJEMY:

– za pośrednictwem poniższej karty zgłoszenia

w siedzibie Galicyjskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

Bronowicka 73, 30- 091 Kraków ,

adres e mail: godn@gce.krakow.pl

Szczegółowe informację udzielane są pod numerem telefonu:

12 637 09 04, sekretariat: 12 638 47 92 , 730 039 431