Bezpieczna rezerwacja

Bezpieczna rezerwacja usług z naszej oferty

Galicyjska Fundacja WIR jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000307184, gdzie znajdują się akta rejestrowe Fundacji. NIP: 677-231-27-25 REGON: 120720827

Państwa rezerwacja/zamówienie wybranej pozycji z naszej oferty drogą elektroniczną są całkowicie bezpieczne. Wszystkie dane osobowe są kodowane i przesyłane w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo i zostaną one użyte jedynie w celu przeprowadzenia Państwa rezerwacji oraz dalszego postępowania związanego z formalną procedurą niezbędną do realizacji wybranej pozycji z naszej oferty i jej aktualizacji. Więcej informacji znajdą Państwo w zasadach dotyczących ochrony prywatności. Nasza firma nie obciąży Państwa żadnymi dodatkowymi opłatami za przeprowadzenie rezerwacji. zapłacą Państwo jedynie za wybraną, potwierdzoną i wykorzystaną pozycję z naszej oferty. Więcej informacji znajdą Państwo w ogólnych warunkach handlowych.