Galicyjska Fundacja

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” powstała w roku 2007. Za główne cele stawia sobie: inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego iprofilaktyce społecznej.

Więcej informacji o działalności Fundacji

Fundacja, realizując swoje założenia, w 2009 roku powołała Centrum Integracji Społecznej (CIS), w celu udzielania kompleksowej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji o CIS