Wychowanie do życia w rodzinie

zapisz się na studia »

Wychowanie do życia w rodzinie

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

  • studia trwają 3 semestry
  • 350 godzin zajęć oraz 60 godzin praktyk
  • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie.

Cele kształcenia:

Celem studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej antropologii, etyki, socjologii, prawa, zagadnień biomedycznych, psychologiczno-pedagogicznych, seksuologicznych oraz metodyki i dydaktyki przedmiotu. Nabyte przez uczestników wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania sposobów nauczania i prowadzenia pracy wychowawczej.

Adresat studiów:

Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie kierujemy do nauczycieli, którzy chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie uzyska przygotowanie do efektywnego nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie ,a także: zdobędzie i pogłębi wiedzę z zakresu integralnego ujęcia ludzkiej płodności i osiągania dojrzałości psychoseksualnej, wykształci postawy prorodzinne ,zapozna się ze skutecznymi metodami wspomagania ucznia w planowaniu rodziny w sferze procesów emocjonalno – motywacyjnych ,zostanie przygotowany do samodzielnego i dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym i zawodowym.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

  • uczestnictwo w zajęciach programowych
  • zdanie egzaminów przewidzianych programem
  • egzamin końcowy
  • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
  • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty:
Cena za całość studiów: 2 900,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 

Kontakt
Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@onrujxg.cluster030.hosting.ovh.net tel.: 730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)