Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych NOWOŚĆ!!!

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.

Przebieg i organizacja studiów

 • studia trwające 2 semestry
 • program studiów obejmuje 285 godzin oraz praktykę zawodową
 • realizowane w 12 miesięcy
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym w piątki od 16:30 do 20:30 oraz w soboty od 09:00 do 17:30
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  z zakresu Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych 

Cel

Celem studiów ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I SPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH jest uzyskanie wiedzy i kompetencji w obszarze zintegrowanych działań profilaktycznych. Słuchacze maja szansę na zdobycie umiejętności praktycznych obejmujących:  tworzenie i realizację programów profilaktycznych oraz zastosowanie adekwatnych metod i technik pracy treningowo-warsztatowej  w odniesieniu do zachowań ryzykownych. Studia dają możliwość gruntownego poszerzenia wiedzy z zakresu:  mechanizmów uzależnień behawioralnych, współczesnych problemów z substancjami psychoaktywnymi, a także pracy profilaktycznej z wszelkimi dysfunkcjami i patologicznymi zjawiskami społecznymi w płaszczyźnie psychospołecznej.

Adresaci

Studia skierowane są do pedagogów, nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich  oraz osób posiadających wykształcenie wyższe, których celem jest  zdobycie kompetencji i zwiększenie osobistych możliwości w pracy profilaktycznej. Przeznaczone są również dla osób, pracujących z grupami ryzyka, bądź pragnących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej pozytywnej profilaktyki i jej zastosowań praktycznych

Korzyści:

 • Studia dają możliwości dogłębnego zapoznania się z pracą profilaktyczną w obszarze społecznych zachowań ryzykownych
 • Nastawione są na zdobycie praktycznych umiejętności słuchaczy oraz uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie szeroko pojętej patologii społecznej.
 • Uczą specyfiki pracy warsztatowej oraz konstruowania profesjonalnych programów profilaktycznych opartych o zasoby osobiste i czynniki chroniące.
 • Dużym atutem jest współpraca z Łódzką Akademią Profilaktyki Społecznej oraz specjalistami z wielu dziedzin wspierających skuteczną profilaktykę.
 • Program nastawiony jest również na umiejętne zastosowanie profilaktycznych programów pozytywnych w różnych placówkach i grupach odbiorców, gdzie głównymi problemami są miedzy innymi agresja, przemoc czy uzależnienia.
 • Umiejętności nabyte w toku realizacji studiów pozwolą na samodzielne podejmowanie czynności profilaktycznych , odpowiednie zdiagnozowanie sytuacji oraz  ustalenie stanu prawno- karnego w danym obszarze zaburzeń.

Program kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia  studiów podyplomowych oraz certyfikatem kompetencji profilaktycznych, wydanym przez Łódzką Akademię Profilaktyki Społecznej.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 •  egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat 

Wymagane dokumenty

 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 •  kserokopia dowodu osobisteg0

Opłaty:

Cena za całość szkolenia: 2700,00zł
Możliwość zapłaty w III ratach za semestr

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

 

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.:
730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)