Terapia zajęciowa

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe 


Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

  • studia nadające kwalifikacje, trwające 2 semestry
  • program studiów obejmuje 290 godzin oraz praktykę zawodową
  • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie 

Cel kształcenia

Studia podyplomowe Terapia zajęciowa mają na celu wyposażenie uczestników w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby niepełnosprawne, starsze, przewlekle chore). Uczestnicy poznają metody terapii zajęciowej i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.

Adresat studiów

Studia podyplomowe Terapia zajęciowa są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej. W szczególności zapraszamy osoby, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy terapeutycznej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, pensjonatach, zakładach karnych itp

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Terapia zajęciowa uzyska gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w interdyscyplinarnym obszarze terapii zajęciowej. Na studiach podyplomowych Terapia zajęciowa przedmioty, które uczestnik będzie realizował dotykają kluczowych zagadanień z zakresu terapii i metodyki pracy terapeutycznej. Takie szerokie spektrum zagadnień pozwoli uczestnikom znaleźć pracę w  ośrodkach o różnej działalności, m.in. domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych. Studia umożliwiają również zdobycie dodatkowych umiejętności osobom pracującym w placówkach ochrony zdrowia (fizjoterapuci, arteterapeuci, logopedzi, psychologowie i in.).

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

  • uczestnictwo w zajęciach programowych
  • zdanie egzaminów przewidzianych programem
  • egzamin końcowy
  • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
  • kserokopia dowodu osobisteg0

 

Opłaty

Cena za całość kształcenia –2800,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

 

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

 

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)