Psychoonkologia

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe  realizowane we współpracy z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi.

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

  • studia nadające kwalifikacje, trwające 2 semestry
  • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie 
  • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Psychoonkologii

Cel kształcenia

Studia podyplomowe z psychoonkologii mają na celu przekazanie personelowi medycznemu i psychologom wiedzy oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w kontakcie z pacjentami z rozpoznaniem choroby nowotworowej (i innych chorób terminalnych) i ich rodzinami. Personel medyczny i psychologowie stykają się w swojej praktyce zawodowej z chorymi (dorosłymi, młodzieżą i dziećmi) z rozpoznaniem choroby nowotworowej na wszystkich etapach jej leczenia. Spotykają się też z rodzinami – zarówno podczas leczenia pacjenta, jak i w trakcie żałoby. Proponowane studia podyplomowe pozwolą na udoskonalenie umiejętności praktycznych związanych z jednej strony z pomaganiem pacjentom i ich rodzinom w wykorzystywaniu zasobów, planów do zdrowienia i podtrzymywania zdrowia a z drugiej – do pomagania w radzeniu sobie z sytuacją zbliżania się do kresu życia pacjentów i pomaganiu w przeżywaniu żałoby ich bliskich. Studia te mają pomóc w nabyciu i udoskonalaniu umiejętności ochrony własnych zasobów psychicznych i własnego zdrowia ze względu na dużą odpowiedzialność i obciążenie, jakie niesie ze sobą ten rodzaj kontaktów.

Adresat studiów

Adresatami studiów są w szczególności lekarze, pielęgniarki, psychologowie, personel medyczny oraz osoby mające w pracy styczność z chorymi na choroby nowotworowe (rehabilitanci, dietetycy, osoby duchowne, pracownicy socjalni). Adresatami są także osoby zajmujące się rodzinami chorych.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

  •  uczestnictwo w zajęciach programowych
  • zdanie egzaminów przewidzianych programem
  • egzamin końcowy
  • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magistra z zakresu psychologii; medycyny; pielęgniarstwa)
  • formularz zgłoszeniowy
  •  kserokopia dowodu osobisteg0

Opłaty

Cena za całość kształcenia – 5 500,00
Możliwość zapłaty w III ratach

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

 

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.:
730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)