Psychologia sądowa

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe  realizowane we współpracy z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi.

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

 • studia nadające kwalifikacje, trwające 2 semestry
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie 
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Psychologia sądowa

Cel kształcenia

Podczas studiów nasi słuchacze:

 • poszerzają oraz uaktualniają wiedzę dotyczącą zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędną do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości;
 • nabywają i udoskonalają umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego;
 • wzbogacają wiedzę z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej, a następnie kształtują umiejętności przygotowywania takiej diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

Adresat studiów

Studia podyplomowe Psychologia Sądowa przeznaczone są dla psychologów z co najmniej dwuletnim stażem w pracy na stanowisku psychologa, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości albo zainteresowanych taką współpracą.
Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 •  uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobisteg0

Opłaty

Cena za całość kształcenia –5500,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Dofinansowanie

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 992/2019 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29.04.2019 r. 
można uzyskać dofinansowanie
 do studiów podyplomowych do 80% lub 95% za każdy semestr. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.  

Szczegółowe informacje oraz zasady ubiegania się o dofinansowanie znajdą Państwo  na stronie Urzędu: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=109002&_ga=2.227327581.1598086578.1562313884-1570675212.1562313884

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.:
730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)