Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe realizowane we współpracy z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi.

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

 • studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
 • program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie.
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu  Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej 

Cele kształcenia:

Celem studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacze są też przygotowani do realizacji profilaktyki pierwszorzędowej w ramach pracy opiek.-wychowawczej. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach takich jak: dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, internat, bursa, świetlica szkolna oraz jako pedagog szkolny. Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej także w szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci otrzymują dodatkowo przygotowanie w zakresie kierowania wycieczką szkolną (poświadczone zaświadczeniem o ukończeniu kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”). Absolwent studiów podyplomowych zdobywa również kwalifikacje pedagagoga szkolnego. 

Adresat studiów:

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz podwyższania własnych kompetencji. Oferta skierowana jest do pracujących i przyszłych pedagogów,  nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących. Wśród adresatów są również osoby, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe pedagoga szkolnego oraz kwalifikacje kierownika wycieczek szkolnych

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Kwalifikacje pedagoga szkolnego, które uzyskają zapewnią im pracę na stanowiskach nauczyciel-pedagog.  Słuchacze poznają dokładnie proces opieki i wychowania, będą organizować działania wspierające wychowanków. W trakcie zajęć słuchacze dowiedzą się jak organizować i prowadzić zajęcia animacyjne i profilaktyczne. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 •  egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobisteg0
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty:

Cena za całość studiów: 2 900,00 zł

Możliwość zapłaty w III ratach

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.:
730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)