Doradztwo zawodowe i personalne

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe  realizowane we współpracy z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi.


Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie .
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Doradztwo zawodowe i personalne

Cel kształcenia

Doradztwo zawodowe i personalne studia podyplomowe dostarczają szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych. Podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne wyposaży słuchaczy w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. Partnerem merytorycznym programu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery oddział łódzki.

Adresat studiów

Studia są prowadzone dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, ekonomicznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa zawodowego i personalnego zdobywają uprawnienia doradcy zawodowego, a co za tym idzie również przygotowanie do pracy w charakterze doradztwa zawodowego i personalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  – Dz. U. z 2008 roku, nr 69, poz. 415 ze zm.) i szkolnego doradcy kariery. Po tych studiach podyplomowych doradca zawodowy będzie mógł pracować z osobami, które dopiero decydują o swojej przyszłości zawodowej jak również z osobami, które już szukają pracy lub zmieniają zatrudnienie.

Dodatkowym atutem jest moduł zajęć coachingowych, który pozwala słuchaczom na poznanie metody coachinu i zastosowania jej w pracy doradcy zawodowego. W toku zajęć słuchacze poznają również narzędzia coachingowe, które mogą wykorzystać w pracy doradcy.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 •  egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobisteg0

Opłaty

Cena za całość kształcenia – 2 900,00
Możliwość zapłaty w III ratach

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

 

Dofinansowanie

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 992/2019 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29.04.2019 r. 
można uzyskać dofinansowanie
 do studiów podyplomowych do 80% lub 95% za każdy semestr. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.  

Szczegółowe informacje oraz zasady ubiegania się o dofinansowanie znajdą Państwo  na stronie Urzędu: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=109002&_ga=2.227327581.1598086578.1562313884-1570675212.1562313884

 

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.:
730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)