Andragogika

zapisz się na studia »

ANDRAGOGIKA

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe realizowane we współpracy z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi.


Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

  • studia kwalifikacyjne, trwają 2 semestry
  • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie 
  • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Androgogika 

Cel kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych.

Adresat studiów

Ofertę studiów kierujemy w szczególności do osób, które ze względu na zajmowane stanowisko
i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę, ale również nauczycielom
i absolwentom wyższych uczelni planującym karierę zawodową w charakterze trenera, wykładowcy, szkoleniowca, nauczyciela w placówkach prowadzących edukację osób dorosłych (zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych)

Sylwetka absolwenta

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia ludzi dorosłych. Uzyskane kwalifikacje są wymagane przy organizacji szkoleń z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty czy innych publicznych oraz prywatnych instytucjach organizujących szkolenia.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

  • uczestnictwo w zajęciach programowych
  • zdanie egzaminów przewidzianych programem
  • egzamin końcowy
  • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
  • kserokopia dowodu osobisteg0

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 2200,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)