Referencje

Kuratorium Oświaty w Krakowie           

 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez szkoły, przedszkola i poradnie psychologiczno- pedagogiczne ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • Doskonalenie kompetencji z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych
 • Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej- przygotowanie raportu
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego
 • Rodzice i szkoła- razem można więcej
 • Razem w nowej klasie
 • Rodzice i szkoła- razem można więcej
 • Rozwijamy zaplecze szkolne- maluchy na start
 • Sprawiedliwa ocena motywacją do lepszej nauki- warsztaty dla nauczycieli

Nauczyciele, uczestnicy kursu oligofrenopedagogika  

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Nauczyciele, uczestnicy kursu organizacja i zarządzanie oświatą           

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświata

Nauczyciele, uczestnicy kursu Terapia pedagogiczna

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Nauczyciele, uczestnicy kursu Tyflopedagogika             

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki

Nauczyciele, uczestnicy kursu Organizacja i zarządzanie oświatą          

 • Kurs organizacja i zarządzanie oświatą

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Inne

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
 • Powiat Nowotarski
 • Zespół Ekonomiki Oświatyw Krakowie
 • Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Komenda Miejska Policji
 • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie