Podstawa prawna

Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie CIS jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 122, poz.1143 z dnia 14 lipca 2003).

Określono tu:

 • zasady tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej,
 • pojęcie wykluczenia społecznego,
 • warunki uczestnictwa.

Wg art. 1 Ustawy, osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym  z powodu swojej  sytuacji życiowej nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, co prowadzi do ograniczenia uczestnictwa w podstawowych sferach życia:

 • rodzinnego,
 • społecznego,
 • zawodowego.

W szczególności Ustawa dotyczy:

 • bezrobotnych pozostających bez pracy co najmniej 12 miesięcy,
 • bezdomnych,
 • uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chorych psychicznie,
 • zwalnianych z zakładów karnych,
 • uchodźców,
 • osób niepełnosprawnych.