Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole

zapisz się na studia »

Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

  • studia trwają 3 semestry
  • 285 godzin
  • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie.

Cele kształcenia:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i pedagogów do praktycznego wykorzystania założeń pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi na poziomie przedszkola. Zapraszamy przyszłych nauczycieli Montessori do wzięcia udziału w szczególnym programie, który przemienia wewnętrznie osobę dorosłą i jej sposób patrzenia na dziecko. Będziemy poruszać aspekty filozoficzne i teoretyczne pedagogiki Marii Montessori oraz praktykę pracy w grupie montessoriańskiej. Poznasz wszystkie materiały rozwojowe Montessori przeznaczone dla wieku 3‒6 lat, zasady tworzenia specjalnie przygotowanego otoczenia oraz specyfikę prowadzenia grupy.

Adresat studiów:

Dla absolwentów szkół wyższych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
Dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pedagogika.
Posiadających przygotowanie pedagogiczne, czynnych zawodowo nauczycieli chcących wzbogacić swoją ofertę o nauczanie metodą Marii Montessori.

Sylwetka absolwenta

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450).

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

  • uczestnictwo w zajęciach programowych
  • zdanie egzaminów przewidzianych programem
  • egzamin końcowy
  • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy

Opłaty:
Cena za całość studiów: 4 300,00 zł
Możliwość zapłaty w ratach 

Kontakt
Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)