Opieka nad dzieckiem do lat 3

zapisz się na studia »

Opieka nad dzieckiem do lat 3

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

 • studia trwają 3 semestry
 • 280 godzin zajęć oraz 80 godzin praktyk
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie.

Cele kształcenia:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Adresat studiów:

Absolwenci studiów wyższych licencjackich i magisterskich

Sylwetka absolwenta

(Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna) Absolwenci uzyskują przygotowanie merytoryczne i praktyczne, uprawnienia do pracy w następujących formach opieki nad dziećmi:

 • żłobek
 • klub dziecięcy
 • opiekun dzienny
 • niania (zatrudniona w gospodarstwie domowym)
 • przygotowanie do zakładania własnych form opieki dziennej nad dziećmi jako działalności gospodarczej.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy

Opłaty:
Cena za całość studiów: 2 500,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 

Kontakt
Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)