Jak się zgłosić do programu CIS?

 1. Należy zwrócić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Po uzyskaniu skierowania (poprzedzonego rozmową) z kwestionariuszem należy zwrócić się do CIS w Krakowie przy ul Bronowickiej 73.
 3. Doradca zawodowy i psycholog pomaga określić predyspozycje zawodowe Uczestnika.
 4. Po wyrażeniu zgody na uczestnictwo w programie oraz zapoznaniu z regulaminem można rozpocząć zajęcia.
 5. Zajęcia odbywają się dwutorowo:
  5.1. dotyczą sfery osobowości i psychiki – warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem,
  5.2. przyuczają do zawodu – zatrudnienie socjalne.
 6. Wytrwanie w programie pozwala:
  6.1. otrzymywać wynagrodzenie,
  6.2. uzyskiwać ubezpieczenie,
  6.3. podnosić kwalifikacje zawodowe,
  6.4. odzyskać pozycję rodzinną i społeczną.

Wszystkich gotowych do podjęcia wyzwań i poprawy życia – zapraszamy