Interwencja kryzysowa

zapisz się na studia »

Interwencja kryzysowa

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe INTERWENCJA KRYZYSOWA przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.

Przebieg i organizacja studiów

  • studia trwają 3 semestry
  • 350 godzin zajęć oraz 60 godzin praktyk
  • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie.

Cele kształcenia:

Celem studiów z zakresu Interwencji kryzysowej jest wyposażanie Słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne warunkujące możliwość efektywnego reagowania
i oferowania profesjonalnego wsparcia tj. skutecznej interwencji w sytuacji kryzysu. Skuteczne działanie w sytuacji kryzysu jest niezwykle istotną umiejętnością, niezbędną zarówno w pracy psychologa, pedagoga, policjanta, pracownika socjalnego, kuratora sądowego, asystenta rodziny, pracownika MOPS,  a także wielu innych osób, które na co dzień stykają się z sytuacjami kryzysowymi w swojej pracy. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter udzielanej pomocy, zajęcia na studiach podyplomowych Interwencja kryzysowa prowadzą wykładowcy specjalizujący się zarówno w interwencji kryzysowej osób doświadczających przemocy i przemocy w rodzinie, min. policjanci, kuratorzy sądowi, pracownicy MOPS, jak i pedagodzy i psycholodzy, psychoterapeuci pracujący w oparciu o terapię poznawczo – behawioralną, pracę z traumą, a także duchowni, seksuolodzy, terapeuci uzależnień pomagający uporać się z kryzysami wynikającymi z uzależnienia, żałoby, kryzysu zagrożenia życia, czy utraty jego wartości.
Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia psychologiczne, etyczne i prawne podstawy interwencji kryzysowej, a także zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, jak również przygotowanie merytoryczne i metodyczne do podejmowania działań interwencyjnych w ramach modułów: strategie i modele interwencji kryzysowej, diagnoza w interwencji kryzysowej, zarządzanie kryzysem, budowanie relacji z klientem, konstruowanie procedur interwencyjnych oraz metodykę działań interwencyjnych wobec: kryzysów w szkole, problemów z uzależnieniem, samookaleczeń, kryzysów suicydalnych, ofiar przemocy i agresji (w tym molestowania seksualnego, mobbingu, cybrbullyingu), w sytuacji straty oraz sytuacjach katastrof.

Adresat studiów:

Studia adresowane są do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz specjalistów z innych dziedzin (absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, medycyna, ratownictwo medyczne, etc.), pragnących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze interwencji kryzysowej. 

Sylwetka absolwenta

Słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Interwencji kryzysowej zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na prowadzenie interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiologii i symptomatologii. Praktyka odbywać się będzie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

  • uczestnictwo w zajęciach programowych
  • zdanie egzaminów przewidzianych programem
  • egzamin końcowy
  • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

  • podpisana kopia
  • formularz zgłoszeniowy

Opłaty:
Cena za całość studiów: 2 800,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 

Kontakt
Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)