Formy pomocy

W trakcie pobytu w Centrum Integracji Społecznej oferujemy nadanie nowych kwalifikacji, przyuczenie do zawodu, zagospodarowanie czasu wolnego poprzez:

instrumenty aktywizacji zawodowej: 008_1

 • warsztaty doradztwa zawodowego
 • warsztaty doradztwa psychologicznego
 • indywidualna diagnoza zawodowa

instrumenty aktywizacji społecznej:

 • skierowanie do Centrum Integracji Społecznej
 • skierowanie do Klubu Integracji Społecznej
 • warsztaty motywacyjno-integracyjne
 • trening interpersonalny012
 • szkoła rodzica
 • trening gospodarowania własnym budżetem
 • warsztaty przedsiębiorczości
 • warsztaty wizażu i autoprezentacji
 • poradnictwo prawne indywidualne
 • poradnictwo rodzinne indywidualne

instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

 • terapeuta zajęciowy
 • opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, opiekunka dziecięc035a
 • asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej
 • gastronomiczne (kucharz małej gastronomii, barman – kelner)
 • pracownik porządkowy
 • pracownik budowlany (różne specjalizacje)
 • prawo jazdy
 • magazynier – sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
 • obsługa wózków widłowych
 • pielęgnacja terenów zielonych
 • bukieciarka- florystka
 • kasjer – sprzedawca
 • fryzjerskie, stylizacja paznokci
 • komputerowe, sekretarka- asystentka, księgowe
 • językowe

Oraz inne – przy współpracy z Galicyjskim Centrum Edukacji i Ośrodkiem Szkolenia Kursowego i Ustawicznego z Krakowa