EEG – Biofeedback

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

  • studia trwają 2 semestry
  • 290 godzin
  • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie.

Cele kształcenia:

Zdobycie profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności planowania i prowadzenia sesji EEG-Biofeedback, który jest metodą zwiększającą skuteczność funkcjonowania mózgu, wykorzystywaną w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
Podczas studiów Uczestnicy zapoznają się z najnowszą wiedzę z zakresu neuronauk, poznają współczesne metody pracy z biologicznym sprzężeniem zwrotnym oraz nabędą umiejętności i kompetencje do prowadzenia sesji zarówno z osobami chorymi przywracając im możliwość funkcjonowania jak i osobami zdrowymi podnosząc ich efektywność w pracy i życiu rodzinnym. Organizacja studiów, łącząca teorię z praktyką daje  konkretne  umiejętności wyniesione z analizy    licznych przykładów klinicznych oraz przypadków terapeutycznych z codziennej praktyki. Ponadto podczas studiów uczestnik będzie miał możliwość bezpośredniego i aktywnego uczestniczenia nie tylko w diagnozie za pomocą urządzeń biofeedback ale również w pracy terapeutycznej z pacjentami przez co uczestnik nabędzie konkretnych kompetencji stosowania techniki i narzędzi  EEG-BIOFEEDBACK.

Adresat studiów:

absolwenci studiów wyższych kierunków psychologicznych, medycznych, pedagogicznych,
absolwenci studiów wyższych (min. licencjat), chcący zdobyć dodatkowe wykształcenie z zakresu pracy metodą EEG-Biofeedback

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia sesji EEG-Biofeedback. Pozna podłoże elektrofizjologiczne oraz neurofizjologiczne i neuroanatomiczne oddziaływań. Zapozna się z podstawami diagnostyki i kwalifikowania do terapii oraz tworzenia programów terapeutycznych na podstawie wyników diagnozy. Uzyska możliwość analizy interwencji na konkretnych przypadkach klinicznych.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

  • uczestnictwo w zajęciach programowych
  • zdanie egzaminów przewidzianych programem
  • egzamin końcowy
  • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy

Opłaty:
Cena za całość studiów: 5 000,00 zł
Możliwość zapłaty w ratach 

Kontakt
Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)