Działalność CIS

Centrum Integracji Społecznej zostało powołane w roku 2009 przez Galicyjską Fundację „Wsparcie, Integracja, Rozwój”, zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

Reintegruje społecznie i zawodowo osoby z następujących grup:

  • bezrobotni ponad  12 miesięcy,
  • bezdomni,
  • uzależnieni od alkoholu, narkotyków itp.  
  • chorzy psychicznie,
  • zwolnieni z zakładów karnych,
  • uchodźcy,
  • osoby niepełnosprawne.

Organizując szkolenia, kursy, warsztaty z doradcami i psychologami oraz zatrudnienie socjalne tworzymy warunki powrotu do normalności osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji

 Nasi Partnerzy: