10% zniżki dla kandydatów na studia podyplomowe przy zapisie do 25.09.2017r.

przy zapisie do 25 stycznia 2018 roku

 

Zapraszamy do skorzystania z obowiązującej promocji na wszystkie kierunki studiów podyplomowych  do 25 stycznia 2018 roku dzięki której mogą Państwo zyskać nawet do 290 zł mniej za czesne.

1.DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU –  NOWOŚĆ

Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk

Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie od 25.09.2017r – 2 430,00 zł

 

2.EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – NOWOŚĆ

Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 150 godzin praktyk

Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 2 430,00 zł

 

3.GERONTOLOGIA Z ELEMENTAMI GERIATRII I PSYCHOLOGII STARZENIA SIĘ

Program studiów obejmuje 210 godzin oraz 120 godzin praktyk

Cena za całość kształcenia – 1 890,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 1700,00 zł

 

4.PEDAGOGIKA LECZNICZA

Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk

Cena za całość kształcenia – 2 970,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 2 670,00 zł

 

5.OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk

Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 2 430,00 zł

 

6.SURDOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk

Cena za całość kształcenia – 2 460,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 2 210,00 zł

 

7.TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII

Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk

Cena za całość kształcenia – 2 900,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 2 610,00 zł

 

8.TYFLOPEDAGOGIKA  Z  ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk

Cena za całość kształcenia – 2 500,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 2 250,00 zł

 

9.ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ  Z ELEMENTAMI WDROŻENIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Program studiów obejmuje 290 godzin w tym 40 godzin praktyki kierowniczej

Cena za całość kształcenia – 2 100,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 1 890,00 zł

 

10.WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
I ZESPOŁEM ASPERGERA

Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk

Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 2 430,00 zł

 

11.PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 150 godzin praktyk

Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 2 430,00 zł

 

12.DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk

Cena za całość kształcenia – 2 900,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 2 610,00 zł

 

13.NEUROPEDAGOGIKA

Program studiów obejmuje 320 godzin ( w tym 60 godzin w formie e- learing )

Cena za całość kształcenia – 2 800,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 2 520,00 zł

 

14OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3

Program studiów obejmuje 320 godzin oraz praktykę zawodową

Cena za całość kształcenia – 2 500,00 ( możliwość zapłaty w ratach )   

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 2 250,00 zł

 

15.DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową

Cena za całość kształcenia – 3 100,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Promocja przy zapisie do 25.09.2017r – 2 790,00 zł

 

 

– za pośrednictwem strony internetowej: www.gce.krakow.pl , zakładka-  Galicyjska Fundacja

w siedzibie Galicyjskiej Fundacji,

Bronowicka 73, 30- 091 Kraków ,

adres e mail: gce@gce.krakow.pl,  

Szczegółowe informację udzielane są pod numerem telefonu:

12 637 09 04, sekretariat: 12 638 47 92 , 730 039 431

WAŻNE INFORMACJE

  • Absolwenci GODN (kursy kwalifikacyjne, GRANTY ), otrzymują rabat do 20%,
  • Przy  zgłoszeniu  grupy  ok.  20  osób  studia  podyplomowe realizujemy  
    w  miejscu zleceniodawcy ( teren całej Polski) przy zapewnieniu sali wykładowej, bonifikata do
    10% ,
  • Możliwość dofinansowania do opłat ( czesnego ) za studia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminy,
  • Możliwość finansowania kosztów studiów podyplomowych dla bezrobotnych przez Powiatowe Urzędy Pracy
  • Podstawa prawna: art. 42a i art. 43 ustawy z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 ze zm.)

 * OFERTY PROMOCYJNE NIE ŁĄCZĄ SIĘ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!