Debata społeczna

W dniu 20 października 2017 roku  w siedzibie Galicyjskiej Fundacji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” Centrum Integracji Społecznej przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli Uczestnicy programu Centrum Integracji Społecznej, pracownicy Galicyjskiej Fundacji oraz mieszkańcy Dzielnicy VI Bronowice.

Podczas debaty poruszono zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania  narzędzia informatycznego w postaci „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” opracowanego
z inicjatywy MSWiA w celu umożliwienia społeczeństwu lepszej komunikacji z Policją. Omówiono również zasady obsługi i działania aplikacji mobilnej „Moja Komenda”
oraz  programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Ważnym aspektem spotkania było omówienie sposobów działania oszustów na tzw. „legendę”, podających się głównie za policjantów CBŚP, a także problemy nurtujące mieszkańców z zakresu zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz niewłaściwego parkowania samochodów.

Uczestnicy debaty zadawali wiele pytań, na które wyczerpująco odpowiadali Organizatorzy. Tematyka poruszana podczas prezentacji i dyskusji spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy wyrazili potrzebę i konieczność kolejnych spotkań, które dają możliwość bezpośredniego kontaktu Policji z mieszkańcami, a przez to prowadzenia działań prewencyjnych i informacyjnych  w dziedzinach istotnie wpływających na jakość
i bezpieczeństwo życia mieszkańców Krakowa.

Zapraszamy mieszkańców Dzielnicy VI oraz Uczestników Programu CIS na kolejne spotkanie zaplanowane na dzień 8 grudnia 2017 roku w siedzibie Galicyjskiej Fundacji ,,Wsparcie, Integracja, Rozwój’’