Certyfikat jakości usług ISO

Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego 26 marca 2012 otrzymał Certyfikat jakości usług PN-EN ISO 9001:2009 nadaną przez Jednostkę Certyfikującą Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.

W/w instytucja ponownie otrzymała certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 o numerze 905/03/2015/J/R dnia 26.03.2015r.

ISO GCE_page1